Openingsuren:
maandag tot zaterdag
9:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Zondag:
14:00 - 18:00

Gesloten:
Dinsdag

058 / 52 14 94
Leopold II Laan 265
8670 Oostduinkerke
hermashopping@proton.me

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Herma Shopping en zijn filialen of zustermaatschappijen behouden deze website voor uw informatie, opleiding en communicatie.

De toegang tot en het gebruik van deze Herma website zijn onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Het gebruik van deze site houdt automatisch de integrale aanvaarding van deze voorwaarden in.

Door gebruik te maken van deze site, gaat u uitdrukkelijk akkoord dat dit ten allen tijde wordt geregistreerd. Bewijs van eender welke kwaadwillige inbreuk op de integriteit van de site zal onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten worden overgemaakt. Indien u met deze vorm van registratie niet akkoord gaat, verzoeken wij u om deze site onmiddellijk te verlaten.

Alle handelsmerken, merknamen, logo’s en beelden die de producten en services van Herma identificeren, vormen het eigendom van Herma. Geen enkele publicatie, copie of verdeling hiervan is toegelaten zonder schriftelijke toestemming van Herma Shopping.
Herma staat niet garant dat uw gebruik van deze informatie geen inbreuk zal doen op derde partijen die niets met Herma te maken hebben.

Niets op deze site verstrekt enige toelating of recht om Herma Shopping handelsmerken of merknamen te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van Herma Shopping of eender welke andere partij die eigenaar is van getoonde handelsmerken of merknamen. Eender welke vraag in verband met het gebruik van handelsmerken of merknamen of als een merknaam eigendom is van Herma Shopping, moet aan Herma Shopping gericht worden.

Voorzover wettelijk bepaald, zijn alle informatie, namen, beelden en logo’s op deze site beschikbaar ‘zoals ze zijn’ zonder enige expliciete of impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor bepaalde doeleinden of non-infringement. Deze clausule heeft geen invloed op uw statutaire rechten. Herma Shopping heeft alle mogelijke inspanningen gedaan om de informatie op deze website zo accuraat en up-to-date mogelijk aan te bieden. Deze site kan echter onnauwkeurigheden, fouten of tekortkomingen bevatten, waarvoor Herma Shopping elke verplichting of verantwoordelijkheid uitsluit.

De informatie op deze site kan op gezette tijden worden aangepast of geactualiseerd. Informatie over Herma Shopping of Herma Shopping producten is illustratief, er kan dus geen aanspraak op worden gemaakt. Voor meer gedetailleerde informatie moeten de gebruikers Herma Shopping contacteren.
Herma kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, ingebrepen rechtstreekse, speciale, indirecte of daaruit voortvloeiende schade, die het gevolg is van of in verband staat met de toegang of het gebruik/misbruik van deze site of het gebruik en de verspreiding van de informatie die erin besloten ligt.

Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Deze links worden u enkel voor uw eigen gebruiksgemak aangeboden. Dergelijke links vallen niet onder de controle of invloed van Herma. Herma draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte sites of andere sites op deze links vermeld. De informatie, producten en diensten op eender welke vermelde link dragen niet noodzakelijk de goedkeuring van Herma.

Herma Shopping doet al wat redelijkerwijze mogelijk is om virussen buiten deze site te bannen, maar kan dit niet geheel en al uitsluiten. Herma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen die uw computersysteem, software, data of andere eigendommen aantasten, als gevolg van uw toegang tot deze website, of door het downloaden van eender welke informatie, tekst, foto’s, video- of audiobestanden.